مزایای استفاده برای کارفرمایان :

 1.  افزایش تعلق سازمانی کارکنان با توجه به شخصی سازی کارت (کارت شامل نام ، کدملی ، عکس)
 2.  افزایش انگیزه و علاقه کارکنان با توجه به ایجاد امکان خرید اعتباری ملزومات در شبکه گسترده فروشگاهی
 3.  تبلیغ مستقیم سازمان ها با درج نام و لوگو بر روی کارتی با کیفیت جنس و چاپ بسیاربالا
 4.  متمرکز و ملموس بودن خدمات رفاهی کارکنان (مانند امکان خرید اعتباری مایحتاج با کیفیت و قیمت مناسب)
 5.  امکان شارژ کارت ها به عنوان هدیه توسط کارفرما و یا ایجاد امکان خرید اقساطی براساس قرارداد
 6.  واریز اعتباری (اقساط ماهیانه) و یا نقدی مبالغ شارژ کارت براساس قرارداد
 7.  امکان گزارش گیری دقیق و جامع مدیریتی بصورت مستقیم از پنل قدرتمند در اختیار
 8.  امکان مسدودی موقت یا دائم کارت بنا به نظر سازمان و بررسی نحوه هزینه کرد اعتبار(در شرایط خاص)
 9.  امکان استفاده ازخدمات فروشگاه های پوشاک ، موادغذایی و آژانس های مسافرتی طرف قرارداد
 10.  امکان افزایش و تنوع نوع خدمات (رستوران ، اماکن ورزشی ، سینما و…)با توجه به درخواست کارفرما
 11. امکان انعقاد قرارداد مستقیم کارفرما با مراکز طرف قرارداد و استفاده از امکانات و قابلیت های کارت ها
 12.  انعقاد قرارداد با فروشگاه های قابل اعتماد از نظر سابقه کاری ، کیفیت خدمات ، قیمت مناسب
 13.  امکان محدودسازی استفاده از کارت برای فروشگاه های طرف قرارداد طبق نظر کارفرما
 14.  امکان برنامه ریزی برای شارژ مستمر کارت به صورت هفتگی ، ماهیانه و…
فهرست